Teater, 1986

Ett drömspel

Bergman börjar se Ett drömspel som en livsledsagare, sätter upp den för fjärde gången och börjar samtidigt att fundera på ett femte försök.

"Åtskilligt känns igen."
Per Erik Wahlund i Svenska Dagbladet

Om pjäsen

Ett drömspel, drama av August Strindberg, färdigställt 1902 och uruppfört 1907. Dramat utgörs av en serie korta tablåer vilka inte är sammanbundna av en intrig utan av ett genomgående tema - människans lidande. Huvudgestalt är den indiske guden Indras dotter, som stiger ned till jorden för att se hur människorna lever och som överallt möter smärta och spruckna drömmar. Dramat utmynnar så i en österländskt färgad mystik, där lidandet ses som gagnerikt och döden som en befriare. Tablåerna följer, som Strindberg själv skriver, drömmens osammanhängande men skenbart logiska form. Detta kräver ideliga scenförändringar inför öppen ridå, och dramat är, inte minst till sin form, ett pionjärverk i teaterns historia.

Ingmar Bergman gjorde fyra uppsättningar av Ett drömspel:

1963 för tv-teatern
1970 på Dramaten under titeln Drömspelet
1977 på Rezidenstheater i München under titeln Ein Traumspiel
1986 återigen på Dramaten

Källor

  • Ingmar Bergmans Arkiv.

Medarbetare