פרסונה

Elisabet tiger på två språk.

פרסונה

Elisabet tiger på två språk.

Habima
Tel Aviv
"What Niermayer creates is not your usual theater."
Jerusalem Post

Om uppsättningen

Uppsättningen var en samproduktion mellan Israels nationalteater Habima och Residenztheater, som haft premiär på pjäsen några månader innan.

Medarbetare

 • Ingmar Bergman, Text
 • Amélie Niermeyer, Regi
 • Alexander Müller-Elmau, Scenografi
 • Kirsten Dephoff, Kostym
 • Fabian Kalker, Musik
 • Gerrit Jurda, Ljus
 • Meike Ebert, Video
 • Sebastian Huber, Dramaturgi
 • Evgenya Dodina, Elisabeth Vogler
 • Juliane Köhler, Alma
 • Götz Schulte, Mannen
 • Anouk Barakat, Barnet