Adaptioner på Komedien om Jenny eller Dagen slutar tidigt