Μετά την επανάληψη/Τελευταία Kpayth

Aniktó Théatro/The Open Theatre.

Μετά την επανάληψη/Τελευταία Kpayth

Aniktó Théatro/The Open Theatre.

Aniktó Théatro/The Open Theatre
Athens

Text

The director Georgios Michailidis played the part of Vogler himself in this production of After the Rehearsal, staged together with The Last Gasp, Bergman's play about silent film director Georg af Klercker.

Collaborators

  • Ingmar Bergman, Author
  • Zannis Psaltis, Translation
  • Georgios Mihailidis, Director
  • Agni Doútsi, Designer
  • Dina Mihailidi , Anna
  • Marietta Sgourdeou, Rakel
  • Dimitris Jannópoulos, Magnusson
  • Minás Hadzisáwas, Klercker
  • Argiró Loúpi, Ms Holm