μετά την πρόβα

Anna (Ειρήνη Πίκου) and Vogler (Δημήτρης Ναζίρης).
μετά την πρόβα
Amalia Teatro
Thessaloniki

Collaborators

  • Ingmar Bergman, Writer
  • Δημήτρης Ναζίρης, Vogler
  • Ειρήνη Πίκου, Anna
  • Έφη Σταμούλη, Rakel