Teater, 1944

Spelhuset/Herr Sleeman kommer

Bergman sätter upp två sällan spelade enaktare av Hjalmar Bergman från slutet av tiotalet.

"Någon riktigt lyckad teaterkväll var det inte."
Nils Beyer i Morgon-Tidningen

Om uppsättningen

Kortdramat Herr Sleeman berättar hur den femtonåringe Anne-Marie gifts bort med en syfilitisk gubbe. Bergman återkom till pjäsen när han 1957 gjorde sin första produktion för Sveriges Television.

I Stockholms-Tidiningen skrev Herbert Grevenius: "[Spelhuset] är en mycket dålig pjäs, och föreföll måhända dem som var obekanta med schemat dunkel till djupsinne." Regin var han dock mer positiv till: "Finare har Bergman inte genomfört ett tema."

Källor

  • Ingmar Bergmans Arkiv.
  • Henrik Sjögren, Lek och raseri: Ingmar Bergmans teater 1938-2002, (Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2002).

Medarbetare