Skrifter, 1975

Utkast till TV film om Jesu död och uppståndelse

och om några mänskor som deltog i dessa händelser.

Om texten

Bergmans film om Jesus blev dessvärre – liksom exempelvis Dreyers film om samma ämne – aldrig av.

FÖRORD

I evangeliernas skildring av dramat om Jesu sista dagar och död finns ett väldigt antal roller. Allteftersom mina studier av texterna fortskridit har dessa roller blivit levande, de har förvandlats från en gång för alla givna, fasta begrepp (fixerade redan i min barndom) till levande människor inneslutna i sina egna liv och i en självklar vardaglighet. Hur olika de än ter sig har de likväl ett gemensamt: De är alla omedvetna om att de är medagerande i ett av mänsklighetens väldigaste skådespel. De är också omedvetna om att detta skeende på ett fundamentalt sätt ska gripa in i deras liv och omgestalta det.

Det följande är en principskiss av förloppet och jag reserverar mig för de detaljändringar, som kan bli nödvändiga under utarbetandet av det slutgiltiga manuskriptet.