Teater, 1957

Peer Gynt

Bergmans första uppsättningen av den "ospelbara" kolossen Peer Gynt har en speltid på fem timmar.

"Så återstår väl bara att uppmana folk som så hava kan, inom och utomlandet, att resa till Malmö allt vad tygen håller. För där ligger just nu den dramatiska tyngdpunkten i Sverige, och jag tror jag vågar gissa hela Europa."
Ebbe Lind i Dagens Nyheter

Om uppsättningen

Ingmar Bergman gjorde sin första uppsättning av Peer Gynt under sin period (1952–58) som "konstnärlig rådgivare" för Malmö Stadsteater. Perioden präglades av en intensiv växelverkan mellan teater och film. Under teatersäsongen stod teatern i fokus och under somrarna ägnade han sig åt filmarbetet. På så sätt kunde ensemblen vid teatern hållas samman under en längre period då detta innebar att skådespelarna vid Malmö Stadsteater fick en inkomst även under somrarna. Grunden lades under dessa år även till samarbetet med ett antal skådespelare som framöver skulle komma att bli starkt förknippade med Bergman, bland dessa Bibi Andersson, Gunnel Lindblom, Max von Sydow och Naima Wifstrand

Inför uppsättningen bearbetade och förtätade Bergman texten. Han valde dessutom att inte använda sig av den traditionella musiken: Grieg eller Harald Sæveruds moderna tonsättning. I stället använde han sig av traditionell norsk folkmusik och det ytterst sparsamt. I tolkningen betonades bilden av Peer som ett stort barn. Detta skulle även prägla den senare uppsättningen på Dramaten, men då spelades Peer av Börje Ahlstedt som var betydligt äldre än vad Max von Sydow var (28 år), vilket gav en helt annan relief åt temat.

Källor

  • Ingmar Bergmans Arkiv.
  • Bernt Olsson och Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige, (Stockholm: Norstedts Förlag, 1987).
  • Henrik Sjögren, Lek och raseri: Ingmar Bergmans teater 1938-2002, (Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2002).
  • Margareta Wirmark (red.), Ingmar Bergman: Film och teater i växelverkan, (Stockholm: Carlssons Bokförlag, 1996).
  • Henrik Sjögren, Lek och raseri: Ingmar Bergmans teater 1938-2002, (Stockholm: Carlssons Bokförlag 2002).

Medarbetare