Herbstsonate

Herbstsonate
Societaetstheater
Dresden

Om uppsättningen

"Vilken avgrund; tvångsmässiga förbindelser, så mycket obesvarad kärlek, hat, längtan!", skrev Gabriele Gorgas i SB. Recensenten ansåg att Tom Quaas "regisserat den hårresande konfrontationen mellan mor (Monika Hildebrand) och dotter (Angela Schlabinger) med välgörande återhållsamhet". 

Bistra Klunker i DNN upplevde Angela Sclabingers likblekt sminkade Eva som något för from i pjäsens början för att övergå till att bli något för hysterisk i föreställningens slut. Monika Hildebrand gör "den flyktiga, innerst inne, förlorade Charlotte, som kanske har viljan, men inte modet att försonas".

Slutet, med Charlottes plötslig avfärd och Evas försonande brev, bringar, enligt Gabriele Gorgasi i SB, en smula hopp i en annars mörk uppsättning: "Också för den funktionshindrade Helena (Anna Böhm), som återfinner sin 'röst' vid flygeln och för den tystlåtne Erik (Thomas Förster), som hoppas på Evas kärlek."

Gabriele Gorgas, SB, 29 november 2004
Bistra Klunker, DNN, 29 november 2004

Medarbetare

  • Ingmar Bergman, Författare
  • Tom Quaas, Regi
  • Monika Hildebrand, Charlotte
  • Angela Schlabinger, Eva
  • Anna Böhm
  • Thomas Förster, Viktor

Fler uppsättningar av Höstsonaten