Ingmar Bergmans universum

Den som sett mer än en Bergmanfilm känner igen sig: handlingen, miljön, ansiktena ... Få konstnärer har som Ingmar Bergman skapat ett eget universum genom återkommande teman, stilgrepp, miljöer och skådespelare. Här är en guide för att navigera dessa galaxer.

Barnets blick vägledde Bergmans scenkonst

Karin Helander om betydelsen av Bergmans scenupplevelser som barn och sedan arbetet med teater för barn

Jag måste ut ur mitt enrum

Anna Sofia Rossholm om ”den så kallade verkligheten”, från antologin Ingmar Bergman mellan teori och praktik

Bergman målar ännu en livsfresk

Leif Zerns teaterrecension av Bergmans Vintersagan, ur boken Kritik.

Det sjunde inseglet, den åttonde dödssynden

Från Bilder av Bergman av författaren och journalisten Kristoffer Leandoer

I populärkulturen, del 1: Parodier

Frågan är om någon annan filmskapare har utsatts för så många parodier som Bergman. En något dubiös ära, kan tyckas, men en ära likafullt!

Strindberg i Bergman

Exklusiv essä av Egil Törnqvist om August Strindbergs inflytande på Ingmar Bergman – och (på sätt och vis) vice versa.

Bergman och bildkonst

Essä av Egil Törnqvist om ett outforskat ämne.

Bakom spegeln

Som motiv, metaforer och symboler är speglar ett återkommande inslag i Bergmans filmer.

En obesvarad kärlek till musik

Charlotte Renaud om Bergmans relation till musik – exklusivt för ingmarbergman.se.

Myt och mänska

Ingmar Bergmans liv och verk är svåra att hålla isär. Minst sagt.

Filmhistorien enligt Bergman

Att ha ett intresse för film är kanske inte så ovanligt bland filmskapare – i Bergmans fall rörde det sig dock om mer än så.

I familjens sköte

I åtminstone ett trettiotal av Ingmar Bergmans filmer spelar familjen en viktig roll. Men det rör sig sällan om några lyckliga kärnfamiljer.

Egerman, Vogler & Co.

Många rollfigurer i Bergmans filmer har samma namn. Varför? Ja, säg det. Men här hittar du åtminstone hela listan!

Änglar och dämoner

Ingmar Bergman hade rykte om sig att vara en demonregissör. Men han hade också, som bekant, sina egna dämoner.

Döden, döden, döden

Man behöver inte ha sett en enda Bergmanfilm för att kunna frammana bilden av Döden, i svart slängkappa och med vitmålat ansikte.

Konst och konstnärer

Vare sig det är i form av en missförstådd underdog, eller en vampyr-liknande varelse som lever på andra, så är konstnären den mest typiska av Bergmans rollfigurer.

Bergman och Sverige

I historien om Ingmar Bergman och Sverige ryms de flesta av klichéerna om vårt land.

Under en tom, grym himmel

Bergman var prästson. Och oavsett om han själv trodde eller inte, så spelar religionen en viktig roll i hans filmer.

Kronologi

Till Ingmar Bergmans omfattande produktion hör bland annat ett sextiotal filmer och tv-produktioner, etthundrasjuttiotvå teateruppsättningar, cirka trehundra skrifter och nio barn. Här kan du se hans livsverk som prydligt diagram.

 • Röd
  Film
 • Gul
  Teater
 • Grön
  Skrifter
 1. 2007

 2. 2006

 3. 2005

 4. 2004

 5. 2003

 6. 2002

 7. 2001

 8. 2000

 9. 1999

 10. 1998

 11. 1997

 12. 1996

 13. 1995

 14. 1994

 15. 1993

 16. 1992

 17. 1991

 18. 1990

 19. 1989

 20. 1988

 21. 1987

 22. 1986

 23. 1985

 24. 1984

 25. 1983

 26. 1982

 27. 1981

 28. 1980

 29. 1979

 30. 1978

 31. 1977

 32. 1976

 33. 1975

 34. 1974

 35. 1973

 36. 1972

 37. 1971

 38. 1970

 39. 1969

 40. 1968

 41. 1967

 42. 1966

 43. 1965

 44. 1964

 45. 1963

 46. 1962

 47. 1961

 48. 1960

 49. 1959

 50. 1958

 51. 1957

 52. 1956

 53. 1955

 54. 1954

 55. 1953

 56. 1952

 57. 1951

 58. 1950

 59. 1949

 60. 1948

 61. 1947

 62. 1946

 63. 1945

 64. 1944

 65. 1943

 66. 1942

 67. 1941

 68. 1940

 69. 1939

 70. 1938

 71. 1937

 72. 1936

 73. 1935

 74. 1934

 75. 1933

 76. 1932

 77. 1931

 78. 1930

 79. 1929

 80. 1928

 81. 1927

 82. 1926

 83. 1925

 84. 1924

 85. 1923

 86. 1922

 87. 1921

 88. 1920

 89. 1919

 90. 1918

Ingmar Bergmans platser

I Ingmar Bergmans filmer spelar den omgivande miljön en viktig roll, ofta som metafor för inre känslotillstånd. Här får du veta mer om platserna i hans filmer, men också om bostadsorter och arbetsplatser.

Fårö, Skåne, Dalarna, München och Stockholm.