Ingmar Bergmans universum

Den som sett mer än en Bergmanfilm känner igen sig: handlingen, miljön, ansiktena ... Få konstnärer har som Ingmar Bergman skapat ett eget universum genom återkommande teman, stilgrepp, miljöer och skådespelare. Här är en guide för att navigera dessa galaxer.

Barnets blick vägledde Bergmans scenkonst

Karin Helander om betydelsen av Bergmans scenupplevelser som barn och sedan arbetet med teater för barn

Jag måste ut ur mitt enrum

Anna Sofia Rossholm om ”den så kallade verkligheten”, från antologin Ingmar Bergman mellan teori och praktik

Bergman målar ännu en livsfresk

Leif Zerns teaterrecension av Bergmans Vintersagan, ur boken Kritik.

Det sjunde inseglet, den åttonde dödssynden

Från Bilder av Bergman av författaren och journalisten Kristoffer Leandoer

I populärkulturen, del 1: Parodier

Frågan är om någon annan filmskapare har utsatts för så många parodier som Bergman. En något dubiös ära, kan tyckas, men en ära likafullt!

Strindberg i Bergman

Exklusiv essä av Egil Törnqvist om August Strindbergs inflytande på Ingmar Bergman – och (på sätt och vis) vice versa.

Bergman och bildkonst

Essä av Egil Törnqvist om ett outforskat ämne.

Bakom spegeln

Som motiv, metaforer och symboler är speglar ett återkommande inslag i Bergmans filmer.

En obesvarad kärlek till musik

Charlotte Renaud om Bergmans relation till musik – exklusivt för ingmarbergman.se.

Myt och mänska

Ingmar Bergmans liv och verk är svåra att hålla isär. Minst sagt.

Filmhistorien enligt Bergman

Att ha ett intresse för film är kanske inte så ovanligt bland filmskapare – i Bergmans fall rörde det sig dock om mer än så.

I familjens sköte

I åtminstone ett trettiotal av Ingmar Bergmans filmer spelar familjen en viktig roll. Men det rör sig sällan om några lyckliga kärnfamiljer.

Egerman, Vogler & Co.

Många rollfigurer i Bergmans filmer har samma namn. Varför? Ja, säg det. Men här hittar du åtminstone hela listan!

Änglar och dämoner

Ingmar Bergman hade rykte om sig att vara en demonregissör. Men han hade också, som bekant, sina egna dämoner.

Döden, döden, döden

Man behöver inte ha sett en enda Bergmanfilm för att kunna frammana bilden av Döden, i svart slängkappa och med vitmålat ansikte.

Konst och konstnärer

Vare sig det är i form av en missförstådd underdog, eller en vampyr-liknande varelse som lever på andra, så är konstnären den mest typiska av Bergmans rollfigurer.

Bergman och Sverige

I historien om Ingmar Bergman och Sverige ryms de flesta av klichéerna om vårt land.

Under en tom, grym himmel

Bergman var prästson. Och oavsett om han själv trodde eller inte, så spelar religionen en viktig roll i hans filmer.

Ingmar Bergmans platser

I Ingmar Bergmans filmer spelar den omgivande miljön en viktig roll, ofta som metafor för inre känslotillstånd. Här får du veta mer om platserna i hans filmer, men också om bostadsorter och arbetsplatser.

Fårö, Skåne, Dalarna, München och Stockholm.