Ingmar Bergmans universum

Den som sett mer än en Bergmanfilm känner igen sig: handlingen, miljön, ansiktena ... Få konstnärer har som Ingmar Bergman skapat ett eget universum genom återkommande teman, stilgrepp, miljöer och skådespelare. Här är en guide för att navigera dessa galaxer.

[Grundnivå]

Filmskaparen Bergman

En av filmhistoriens mest betydande filmskapare. 

[Grundnivå]

Teatermannen Bergman

En av Sveriges - och världens - mest originella och produktiva teaterregissörer. 

[Grundnivå]

Författaren Bergman

Bergmans litterära gärning är inte bara omfattande utan också – på det hela taget – av oerhört hög kvalitet.

[Grundnivå]

A Matter of Death and Life: the Films of Ingmar Bergman

Geoff Andrew, filmskribent känd från Sight & Sound och mångårig medarbetare på BFI i London, ger en personlig introduktion till Bergman. 

[Fördjupning]

Bergman's Legacy

In the short history of cinema, Bergman is one of those proverbial giants, with what seems to be particularly broad shoulders to stand on.

[Fortsättningsnivå]

Barnets blick vägledde Bergmans scenkonst

Karin Helander om betydelsen av Bergmans scenupplevelser som barn och sedan arbetet med teater för barn

[Fortsättningsnivå]

Jag måste ut ur mitt enrum

Anna Sofia Rossholm om ”den så kallade verkligheten”, från antologin Ingmar Bergman mellan teori och praktik

[Fördjupning]

Bergman målar ännu en livsfresk

Leif Zerns teaterrecension av Bergmans Vintersagan, ur boken Kritik.

[Fortsättningsnivå]

Det sjunde inseglet, den åttonde dödssynden

Från Bilder av Bergman av författaren och journalisten Kristoffer Leandoer

[Grundnivå]

Bergman i populärkulturen

Frågan är om någon annan filmskapare har utsatts för så många parodier som Bergman. En något dubiös ära, kan tyckas, men en ära likafullt!

[Fördjupning]

Strindberg i Bergman

Exklusiv essä av Egil Törnqvist om August Strindbergs inflytande på Ingmar Bergman – och (på sätt och vis) vice versa.

[Fördjupning]

Bergman och bildkonst

Essä av Egil Törnqvist om ett outforskat ämne.

[Fortsättningsnivå]

Bergman och musiken

Charlotte Renaud om Bergmans relation till musik – exklusivt för ingmarbergman.se.

[Fortsättningsnivå]

Spegelmotivet hos Bergman

Som motiv, metaforer och symboler är speglar ett återkommande inslag i Bergmans filmer.

[Fortsättningsnivå]

Bergmans liv och verk

Ingmar Bergmans liv och verk är svåra att hålla isär. Minst sagt.

[Grundnivå]

Filmhistorien enligt Bergman

Att ha ett intresse för film är kanske inte så ovanligt bland filmskapare – i Bergmans fall rörde det sig dock om mer än så.

[Grundnivå]

Bergmans familjebilder

I åtminstone ett trettiotal av Ingmar Bergmans filmer spelar familjen en viktig roll. Men det rör sig sällan om några lyckliga kärnfamiljer.

[Fortsättningsnivå]

Namn på Bergmanfigurer

Många rollfigurer i Bergmans filmer har samma namn. Varför? Ja, säg det. Men här hittar du åtminstone hela listan!

[Fortsättningsnivå]

Dämonregissör?

Ingmar Bergman hade rykte om sig att vara en demonregissör. Men han hade också, som bekant, sina egna dämoner.

[Grundnivå]

Döden i Bergmans filmer

Man behöver inte ha sett en enda Bergmanfilm för att kunna frammana bilden av Döden, i svart slängkappa och med vitmålat ansikte.

[Grundnivå]

Konstnärer hos Bergman

Vare sig det är i form av en missförstådd underdog, eller en vampyr-liknande varelse som lever på andra, så är konstnären den mest typiska av Bergmans rollfigurer.

[Grundnivå]

Bergman och Sverige

I historien om Ingmar Bergman och Sverige ryms de flesta av klichéerna om vårt land.

[Grundnivå]

Religion hos Bergman

Bergman var prästson. Och oavsett om han själv trodde eller inte, så spelar religionen en viktig roll i hans filmer.

Ingmar Bergmans platser

I Ingmar Bergmans filmer spelar den omgivande miljön en viktig roll, ofta som metafor för inre känslotillstånd. Här får du veta mer om platserna i hans filmer, men också om bostadsorter och arbetsplatser.

Fårö, Skåne, Dalarna, München och Stockholm.