Stiftelsen Ingmar Bergman

Stiftelsen Ingmar Bergman har till syfte att förvalta Ingmar Bergmans arkiv, samt att föra vidare kunskap om Bergman och hans konstnärskap. 

Ingmar Bergmans arkiv upptogs 2007 på UNESCOS Memory of the World Register, en förteckning över arkiv och dokument som bedömts vara av värde för hela mänskligheten att bevara.

Det finns tre stiftelser i Ingmar Bergmans namn. Vi har olika inriktning men samarbetar kring att förvalta arvet efter Bergman.

Stiftelsen Ingmar Bergman förvaltar Ingmar Bergmans arkiv och rättigheter. Vi är baserade i Stockholm.

Stiftelsen Bergmancenter är ett besökscenter på Fårö, som bland annat arrangerar den årliga Bergmanveckan.

Stiftelsen Bergmangårdarna är ett konstnärsresidens, som består av Bergmans fastigheter på Fårö.
 

För vår del började allt med att Ingmar Bergman donerade sitt arkiv, sitt livsverk, till Svenska filminstitutet med villkoret att det skulle administreras av en oberoende stiftelse. Till en början kom fyrtiofem flyttlådor innehållande manus, anteckningsböcker, skisser, fotografier och brev till Stockholm från Fårö. I dag består Ingmar Bergmans arkiv av fyrtio hyllmeter med tusentals dokument och runt 10 000 brev till och från Bergman. Det är en unik samling material från över sextio års aldrig avstannande kreativ verksamhet. Ingmar Bergmans arkiv är ett av världens främsta personarkiv över en enskild filmskapare och infördes i Unescos register över världsminnen 2007.

Stiftelsen Ingmar Bergman skapades på initiativ av Bergman själv 2002 och har till syfte att förvalta Ingmar Bergmans Arkiv, samt att föra vidare kunskap om Ingmar Bergman och hans konstnärskap. Vidare ska stiftelsen främja intresset för, och kunskapen om, svensk film och kultur. Jan Holmberg är sedan 2010 vd för Stiftelsen Ingmar Bergman.

Stiftelsen äger även iscensättningsrättigheterna till Bergmans manuskript. Läs mer om hur du går till väga för att spela Bergman här. För andra frågor kontakta Stiftelsen Ingmar Bergman här.
 

Ingmar Bergmans arkiv

Enligt Ingmar Bergmans gåvobrev får samlingarna ställas till förfogande för forskare och välrenommerade skribenter. För tillgång till Ingmar Bergmans arkiv krävs en av Stiftelsen Ingmar Bergman godkänd tillståndsansökan. Arkivmaterialet kan därpå studeras i Svenska Filminstitutets bibliotek. Inget material, ej heller kopior, får lämna biblioteket. Övriga bestämmelser framgår av Tillståndsansökan.

Databasen över manuskript, korrespondens, produktionshandlingar och annat är tillgänglig för allmänheten. Tillgång till själva dokumenten kräver dock tillstånd (se ovan).
Sök efter dokument på ingmarbergmanarchives.se

Marcus Lindeen gör research för sin pjäs Arkivet för orealiserbara drömmar och visioner. Foto: Sandra Qvist.

Stiftare

Svenska Filminstitutet bildades 1963 på initiativ av filmkritikern och affärsmannen Harry Schein, och har sedan dess spelat en ledande roll i svensk film. Dess uppdrag innefattar stöd, lansering och utveckling av film i både dess kulturella och i en bredare kontext, fördelning av produktionsmedel, distribution och lanseringen av svensk film utomlands. Institutet är i hög grad även engagerat i bevarandet och spridningen av svenskt filmarv.

Kungliga Dramatiska Teatern (Dramaten)  grundades av Gustav III 1788. I dag är Dramaten Sveriges nationalscen, med ansvar för klassisk dramatik, ny svensk och utländsk dramatik, liksom pjäser för barn och ungdom. Mellan 1963 och 1966 var Ingmar Bergman chef för Dramaten och regisserade under sin långa karriär över trettio pjäser på dess scener.

AB Svensk Filmindustri är Sveriges största filmproduktionsbolag. Bildat 1919 hyser det världsrykte genom att ha producerat några av de mest välkända filmer och filmskapare i filmens historia, inräknat regissörer som Mauritz Stiller och Victor Sjöström såväl som flera skådespelare med internationellt anseende. AB Svensk Filmindustri har producerat lejonparten av Ingmar Bergmans filmer.

Sveriges Television har fem nationella kanaler och en världsomspännande. Företagets mål är att förse tittarna med public service fri från kommersiella intressen. Ingmar Bergman har bidraget med åtskilliga produktioner till SVT, däribland den hyllade tv-serien Scener ur ett äktenskap från 1973 och ett stort antal tv-teaterproduktioner.

Styrelsens ordförande genom tiderna

Åse Kleveland (2002–2007), tidigare vd för Svenska Filminstitutet och tillsammans med Ingmar Bergman initiativtagare till Stiftelsen Ingmar Bergman.

Astrid Söderbergh Widding (2007–2011), professor i filmvetenskap och sedan 2013 rektor vid Stockholms universitet.

Jan-Erik Billinger (2012–2022), tidigare chef för avdelningen Filmarvet vid Svenska Filminstitutet.

Christer Nylander (2023– ), tidigare riksdagsledamot (2002–2022), ordförande i kulturutskottet 2018–2022.
 

Styrelse

Christer Nylander (ordförande)

Daniel Bergman
Son till Ingmar Bergman (ordinarie)

Marianne Eliason
F.d. justitieråd

Emma Meyer Dunér
Dramaten (ordinarie)

Eva Beckman
Sveriges Television (ordinarie)

Karin Helander
Stockholms universitet (ordinarie)

Stefan Klockby
AB Svensk Filmindustri (ordinarie)

Åsa Lassfolk
Dramaten (suppleant)

Jonas Egnell
Sveriges Television (suppleant)

Helena Hertz
AB Svensk Filmindustri (suppleant)

Mathias Rosengren
Svenska Filminstitutet (suppleant)

Karin Unghanse
Ekonomiansvarig (ständigt adjungerad)

Jan Holmberg
Vd (ständigt adjungerad)

Ulla Josephson Åberg
F.d. chefsdramaturg, Dramaten (ständigt adjungerad)