Monolog 22 aug 2018

Bergman: monologer - Anita Wall


Anita Wall som Desiré Armfeldt i Sommarnattens leende

Sveriges främsta skådespelare framför några av Ingmar Bergmans odödliga monologer i en serie filmer producerade under jubileumsåret 2018, då Ingmar Bergman skulle ha fyllt 100 år. En film publicerades varje månad 2018. 

Svensktextad version finns här.
 

Producerad av Kulturbyrån och Widebeck Media AB för Stiftelsen Ingmar Bergman och Dramaten.