Skrivet 12 nov 2019

Bergmansymposium: "Bergman och Dämonerna"

Det årliga och välbesökta Bergmansymposiet i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm äger rum den 23 november och har som tema "Bergman och Dämonerna".
Bland de medverkande syns religionspsykologen och författaren Owe Wikström, psykoanalytikern Cecilia Hector, Jan Holmberg, vd för Stiftelsen Ingmar Bergman, och filmprofessor Maaret Koskinen. Årets film: Vargtimmen.

Bergmansymposium: "Bergman och Dämonerna"
Datum och tid: Lördag den 23 november, kl 10.00-17.00
Plats: Hedvig Eleonora kyrka, Storgatan 2, i Stockholm
Biljetter: Fri entré
Information: https://hedvigeleonora.se/bergmansymposium/
 

Från programbladet: 

Man kan förstå att Ingmar Bergman var trött på epitetet ”demonregissör”, han hade hört det sedan debuten på 1940-talet. Och det hörs fortfarande. På många sätt är det missvisande. Bergman var aldrig den sortens regissör som lurade eller tvingade sina medarbetare. Eller arbetskamrater, för att använda hans eget favoritord i det svenska språket. 

Samtidigt är det uppenbart att Bergman hade demoniska drag. Den respekt och ömsinthet han visade arbetskamraterna blandades med välkända vredes-utbrott och svordomar. Mycket av detta kan tillskrivas de ”dämoner” (han stavar dem så) som Bergman själv ofta hänvisade till – de som ständigt ansatte honom och liknar det som idolen Strindberg kallade för ”makterna”. 

Andra skulle kalla det för neuroser, ångest eller använda det diffusa men idag så populära begreppet ”psykisk ohälsa”. Men även om det säkert finns rimliga kliniska sätt att analysera Bergman som människa och konstnär, så var han själv noga med att också förstå sina dämoner som ett slags metafysiska krafter, som påverkade honom utifrån. Säkert mest på ont, men även på gott. 

Dämonerna ställde till det för Bergman (och hans omgivning), men var också nödvändiga arbetsredskap. Han hade, åtminstone i perioder, förmågan att som han sade spänna dem för vagnen, tvinga dem att göra nytta. 

I årets Bergmansymposium håller under förmiddagen psykoanalytikern Cecilia Hector, VD för Ingmar Bergman Stiftelsen Jan Holmberg och religionspsykologen Owe Wikström varsitt föredrag över ämnet. Pianisten Ivetta Ihrka och cellisten Filip Graden står för musiken. Efter lunch introducerar Maaret Koskinen filmen Vargtimmen. Efter filmvisningen håller Sven Milltoft och Maaret Koskinen ett panelsamtal med förmiddagens medverkande. Dagen avslutas med mingel i kyrkan. 

Välkommen! 
 

Jan Holmberg, Sven Milltoft