Osänt 20 dec 2018

Osänt: Dämoner


Osänt: Dämonerna
Ingmar Bergman räknar upp och beskriver sina inre dämoner.

Journalisten Marie Nyreröd intervjuade Ingmar Bergman under många år och har gjort ett antal dokumentärer och program. Inför Bergmanåret 2018 producerade Nyreröd sexton personliga kortfilmer på olika teman utifrån opublicerat material filmat på Fårö 2002-2003 för SVT.