Den gode vilje

Ingmar Bergmans berömda föräldraskildring Den goda viljan  sätts upp i Århus.

Den gode vilje

Ingmar Bergmans berömda föräldraskildring Den goda viljan  sätts upp i Århus.

Teater
Aarhus teater
16 sep — 21 okt 2017
Århus, Danmark