Monolog


År: 1994
Roll: 1 man
Scen: Interiör

Monolog


År: 1994
Roll: 1 man
Scen: Interiör

"Genom åren har omständigheterna och omgivningarna blivit – hur ska jag säga – mer storslagna men själva känslan är oförändrat densamma.
Vaddå, känslan?
Passionen?
Lusten?
Kärleken?
Besattheten? Låter stort, men kanske i alla fall:
Besattheten."
Ingmar Bergman, om Monolog

Den korta texten Monolog skrevs ursprungligen som ett förord till en pjässamling, men är strukturerat som ett manuskript där en äldre man (misstänkt lik sin författare) som talar om sina läsvanor och kommenterar sina verk.

 

För frågor om att iscensätta Monolog i Sverige, kontakta Stiftelsen Ingmar Bergman:
info@ingmarbergman.se

+46 (0) 8 665 11 88

För uppsättningar utanför Sverige, kontakta Josef Weinberger, Ltd.:
plays@jwmail.co.uk
+44 (0) 20 7580 2827