Skrifter, 1947

[Alla glömmer en faktor…]

Utkast till ganska gallsprängd artikel om dramatikens villkor.

Om texten

Bergman far bland annat ut mot fyrtiotalisterna i allmänhet och Dagerman i synnerhet för att leva på förskott från förlagen i stället för vad deras pjäser inbringar i publikintäkter.