Skrifter, 1946

Antagligen ett geni

Artikel om dramatikern Björn Erik Höijer.

Om texten

Apropå att Höijers pjäs Sommar tilldelats andrapris i en radiotävling.