Skrifter, 1980

[Anteckningar om en dröm]

Om texten

Odaterat prosafragment om en dröm som utspelas utanför Dramaten efter ett genrep.