Skrifter, 1985

[Anteckningar till De två saliga]

Om texten

Regimanus till Ulla Isakssons pjäs med Bergmans kommentarer.