Skrifter, 1984

[Anteckningar till Kung Lear]

Om texten

Bergmans anteckningar inför uppsättningen, somligt till sig själv och somligt till medarbetarna.