Skrifter, 1943

[Anteckningar till Niels Ebbesen]

Marginalanteckningar (ganska få) i regimanus.

Om texten

Kaj Munks pjäs sattes upp av Bergman på Dramatikerstudion.