Skrifter, 1941

[Anteckningar till Spöksonaten]

Bergmans regiexemplar av manuskriptet till Spöksonaten innehåller så många handskrivna anteckningar och skisser att de formar en fascinerande, fragmentarisk essä i egen rätt.

Om texten

Att Bergman själv uppfattade manuset som ett i någon mening eget verk antyds av vad som står på sista sidan:

Detta regiexemplar fullbordades lördagen den 19 juli kl. 15.20 på Karlsudd i lill-stugan tills. med Kajsa.