Skrifter, 1945

[Anteckningar under en filminspelning]

Opublicerat artikelmanus i fragment om en filmande teaterregissörs tankar under en inspelning.

"Jag vill ha ett ånglok och tjugonio zigenare. Han ger inspicienten order att skaffa mig ett ånglok och sju zigenare."

Om texten

Bland annat är texten en hyllning till produktionsassistentens yrke:

Härvid är regissören beroende av produktionsledningen, men det finns också en annan person som är en rätt underbar och oundgänglig företeelse särskilt i ett stort bolag där produktionsledningen har flera filmer i gång samtidigt. Denna fenomenala och betydelsefulla företeelse är produktionsassistenten som det numera kallas. Det är en person som på sina breda skuldror får bära hela det organisatoriska samarbetet. Det är hans uppgift att tillse det viktigaste av allt: att filminspelningen flyter fram utan avbrott, utan tidsförseningar, utan alltför mycket gnissel. Han är filmbolagets spargris, produktionsledningens gestapoman, regissörens klagomur och strykpojke, han är som det står i vår gamla psalmbok ’allom allt’. Jag vill ha ett ånglok och tjugonio zigenare. Han ger inspicienten order att skaffa mig ett ånglok och sju zigenare. Zigenare är nämligen dyra och med ovedersägliga sakskäl klarlägger denne förträfflige man för mig att jag endast behöver sju zigernare och ett ånglok. Detta sparar många hundra kronor åt bolaget, ja jag vill påstå att en för detta kall begåvad man under en lång och framgångsrik kamp mot regissörer, skådespelare, arkitekter, jobbare och själva Tiden kan inbespara miljoner åt sitt bolag. Blir en produktionsassistent dessutom omtyckt av sin regissör så utför han en trollkonst. Jag vill resa en ärestod över alla goda, trogna och begåvade produktionsassistenter.