Skrifter, 1945

[Arbetsbok nr 12]

Tunn arbetsbok.

Om texten

Men här finns åtminstone ett utkast till Rakel och biografvaktmästaren:

AKT I.

Kaj kommer hem och förför Rakel.

AKT II.

Rakel och Eugen.

Eugen Kaj och Rakel.

Eugen och Kaj. Eugen går.

Akt III.

Snudd på tragiken. Eugen har hoppat i sjön men kommer igen.