Skrifter, 1969

[Arbetsbok nr 25]

Om texten

Arbetsbok med en del självbiografiska notater och anteckningar till Sextiofyra minuter med Rebecka.