Skrifter, 1939

[Arbetsbok nr 3]

Spridda anteckningar.

Om texten

Det rör sig mest om listor av olika slag: ”Statistledare och statister”, ”Klädlista”, et cetera. Spridda anteckningar i övrigt, bland annat kring Strindbergs Dödsdansen:

Kaptenens psykologi: Strindbergs "förkärlek för olösliga psykologiska gåtor" (ex. Fröken Julie) – Kaptenens dubbelnatur. – Till det yttre fräck till det inre feg. – Kaptenens lust att vara parasit. – Diskutera huruvida kaptenen är ond av födseln eller om han har blivit det?