Skrifter, 1976

[Arbetsbok nr 31]

Om texten

Arbetsbok åren 1976–1981, det vill säga under nästan hela München-vistelsen.