Skrifter, 1980

[Arbetsbok nr 36]

Om texten

Mycket summarisk dagbok, med anteckningar av typen: "14 juli. Fölsedag" eller "18 juli. Värmebölja."