Skrifter, 1986

[Arbetsbok nr 38]

Om texten

Arbetsbok med  kommentarer av anteckningar från 1986–1988, antagligen ett led i 80- och 90-talens självbiografiska projekt.