Skrifter, 1939

[Arbetsbok nr 4]

Diverse anteckningar om bl.a. Strindberg och Lagerkvist.

Om texten

Efter vad det verkar en sorts fortsättning på Arbetsbok nr 3, med diverse anteckningar om bl.a. Strindberg och Lagerkvist.

Obs! Ställ in Dödsdansen i sitt sammanhang mellan å ena sidan Kammarspelen och å den andra sidan de naturalistiska sorgespelen