Skrifter, 1957

[Arbetsbok nr 52]

Om texten

Arbetsboken för Smultronstället tjänstgjorde även som "vikarierande dagbok".