Skrifter, 1994

Arbetsbok för Vintersagan

Om texten

Arbetsbok om Shakespearepjäsen som även innehåller anteckningar om Goldbergvariationer.