Skrifter, 2000

Bergmans 1900-tal

Om texten

Bergman kommenterar trettiofem av sina svenska favoritfilmer, från Ingeborg Holm till Fucking Åmål.