Skrifter, 1948

Brev från Ingmar Bergman

Artikel i pamflett med anledning av Terrafilms tioårsjubileum.

Om texten

Bergman ett öppet brev till producenten Lorens Marmstedt och beskriver Terrafilm som "en vacker, lustfylld och kvick dam".