Skrifter, 1983

[Dagboksanteckningar 1983]

Nedtecknade i samband med inspelningen av Fanny och Alexander.

Om texten

Några sidor med anteckningar där Bergman idkar bergmansk självkritik: "Vem fan intresserar sig för den här sortens spegelarior?"