Skrifter, 1987

DÅSÅ: Tre scener av Ulrika Nordmark

Om texten

"Ulrika Nordmark" är en pseudonym för Ingmar Bergman och dottern Maria von Rosen, vilka tillsammans skrev denna TV-pjäs om David och Marianne i Paris. Om ämnet låter bekant så har det sina anledningar.