Skrifter, 1947

Dramat om Paul

Om texten

Manuskriptet till Mig till skräck heter alltså så här.