Skrifter, 1973

A dream play

Det är förstås Strindbergs pjäs, men bearbetningen är ändå så genomgripande att den kan kallas ett bergmanverk.

Om texten

Det rör sig alltså om bearbetningen av 1970 års uppsättning. Texten översattes till engelska men gavs ut i Sverige. Den svenska bearbetningen är opublicerad (men finns i Ingmar Bergmans arkiv).