Skrifter, 1944

En kortare berättelse om ett av Jack Uppskärarens tidigaste barndomsminnen

Om texten

Novell där Bergman porträtterar Jack Uppskäraren som sårbar, rebellisk och självdestruktiv. En kortversion av den i sin helhet opublicerade Om varför gangstern skriver vers.