Skrifter, 1940

Ett spelår är tilländalupet

Om texten

Summering av Mäster Olofs-gårdens spelår 1939–1940.