Skrifter, 1955

Filmskapandets dilemma

Artikel baserad på ett radioföredrag den 17 april 1955.

Om texten

Radioföredraget är i sin tur är en bearbetning av en artikel, som i sin tur är en bearbetning av ett annat föredrag, som i sin tur har en skriftlig förlaga.