Att Karin Kavli visade brösten i slutet av Guds ord på landet väckte stora rubriker.