Skrifter, 1944

[Helbild av gruvsamhällets lilla gata]

Om texten

Relativt utvecklat utkast till filmmanus som utspelas i en för Bergman ovanlig miljö. Öppningsscenen:

Helbild av gruvsamhällets lilla gata. Solsken. I fonden gruvområdet. Från kyrkan som ligger en bit bort hörs svag klockringning[.] På gatan står här och där manspersoner i små grupper.