Skrifter, 1941

[Ingenjör Holms villa]

Pjäsutkast om tre syskon som leker begravning i Ingenjör Holms villaträdgård.

Ur texten

Man leker en underlig lek: begravning. Det är mycket tissel och tassel, man har på känn att varken mor eller far skulle tycka om den leken. Men den är så hemsk och så spännande.

Anna: Olle ska vara Göran

Olle: Nä, jag vill inte vara dö.

Karin: Du som är yngst ska vara dö. Och så är vi mor och far som begraver dej.

Olle: Jag tycker det är otäckt jag.

Anna: Äh det är välan inget.