Skrifter, 1953

Ingmar Bergman intervjuar sig själv inför premiären på Sommaren med Monika

Om texten

Ironisk självintervju à la Bergman som nog gjorde sitt till för filmens försäljning:

I ett land vars klimat sällan ger anledning till annat än karbad, isbad eller finsk bastu utom möjligen en eller två gånger på året, borde vi genom filmens försorg bibringas illusionen av att det gives någon idyllisk nejd, där välskapta unga flickor plaskar omkring som Gud skapat dem utan att få gåshud ända ner mellan tårna.