Skrifter, 1957

Ingmars självporträtt

Bergman återberättar en påstådd händelse vid Cannes filmfestival 1956, där en rysk konstnär skall måla hans porträtt.

Om texten

En enastående essä som liksom många andra av Bergman delar upp honom i flera olika gestalter.