Skrifter, 1978

Isabella

Om texten

Handskrivet odaterat manusutkast; årtalet är alltså en gissning.