Skrifter, 1973

Jag skulle helst vilja slå ihjäl er

Texten presenteras som en intervju av Mads Mandrup-Nielsen med Bergman. Även om det inte har belagts, kan vi utgå från att detta rör sig om ännu en av Bergmans fejkade intervjuer med sig själv.

Om texten

Mandrup-Nielsen beskrivs som en ung, dansk filmforskare som just startat ett bolag med progressiva, politiskt medvetna filmkritiker, under namnet Dansk Sandhed AS. "Intervjun" består av en analys av Scener ur ett äktenskap och Bergmans svar består av tre "nej" samt en uttalad önskan om att döda intervjuaren.