Skrifter, 1979

Jag trivs nästan varje dag

Rapport från München.

Om texten

Expressen hade tidigare i två artiklar bett den landsflyktige Bergman om att komma hem till Sverige. I detta öppna svarsbrev beskriver Bergman teaterlivet i München och hur tyskarna ser honom som en underlig figur. Brevet avslutas med en hyllning till Rainer Werner Fassbinder som "gycklare av det tyska borgerskapet".